Tento rok opäť chystáme pre naších zákazníkov darčeky

Milí priatelia, dovoľte mi aby som Vás v mene teamu  – Freedom Original Solutions pozval na stretnutie s nami v Tesco Detva pri priležitosti Vianoc a v rámci akcie Smart nákupov ” Christmas 2016 “

Kliknutím na obrázok zistíte aké dakčeky pre vás chystáme

V Utorok 20.12.2016 od 8am sa na Vás tešíme v Tescu

Dovidnia milí priatelia .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.