Bluerock Healthcare

Prečo práve BlueRock Healthcare?

S Bluerock Helathcare sa spoliehate na správnu kartu, pretože sú viac ako 12 rokov na Britskom trhu s ponukou práce v zdravotníckom a opartovateľskom segmente. Bluerock Healthcare je považovaná za UK líder v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o seniorov a ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím. Od roku 2004 poskytli prácu v UK viac než 5 000 ľuďom z celej EU. Ako Health Care professional môžete ťažiť z našich viac než 12 ročných skúseností a z nášho záväzku poskytnúť Vám čo možno najlepšiu podporu v rámci procesu prihlasovania, hľadania zariadenia a následne počas celého Vášho pobytu stráveného v UK.

Odlišne od iných agentúr, ktoré majú širšie zameranie, sa Bluerock Healthcare špecializuje na posielanie Healthcare professionals do UK aj vďaka firme Freedom Original Solutions. Pretože ponúkame jeden program a máme jediný cieľ, môžeme zaistiť najvyššiu kvalitu programu v odvetví. Pravidlá platiace pre Healthcare professionals programy v UK patria k najprísnejším na svete. Je preto dôležité pracovať so spoločnosťou, ktorá je oboznámená s Britskými zákonmi a predpismi. S Freedom Original Solutions sa môžete cítiť v bezpečí, máme odpovede na všetky Vaše otázky týkajúce sa Healthcare jobs v UK.

 

BluerockG

Vzor pracovna ponuka subor pdf.

CV Template BlueRock subor doc.

Agency Candidate Profile subor pdf.

Job description HCA subor pdf.

Interview Questions subor doc.

Bluerock letak 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.